top of page

Marka olmak hiç de zor değil

Güncelleme tarihi: 17 Kas 2023

Marka Kimliği Nedir?

Marka kimliği, bir markanın temsil ettiği değerleri, kişiliği ve imajını ifade eder. Bu, markanın tüketici zihninde nasıl algılandığını, farklılaşmasını ve tanınmasını sağlamaktadır. Marka kimliği, işletmenin hedef kitlesine nasıl hitap ettiğini, hangi değerleri benimsediğini ve hangi farklılık noktalarını vurguladığını yansıtmaktadır.

Bir marka kimliği, markanın logo, renkler, yazı tipi, slogan, ses tonu ve diğer görsel ve işitsel unsurlarını içermektedir. Tüm bu unsurların uyum içinde çalışmasıyla da marka, benzersiz ve hatırlanabilir bir kimlik oluşturmaktadır.Marka Olmak
Marka Olmak

Marka Yaratmak Nedir? Marka Olmak Nedir?

Marka yaratma sürecini firmayı temsil eden kimliğin oluşturulması olarak tanımlayabiliriz. Piyasada faaliyet gösterirken bunu bir tüzel kişilik üzerinden yapmak gerekir. Söz konusu kişiliğin; bir ismi, görseli, prensipleri ve iletişim prosedürleri olur. Tüm bu unsurlara sahip olan kuruluşu temsil eden kurumsal kimlik ögeleri marka olarak tanımlanır.

Kurumların logo, isim ve diğer kimlik ögeleriyle temsil edilmesi epey eskiye dayanır. Görsel ögeleri, ismi ve mottosu olan bütün kurumlar marka olarak tanımlanabilir. Bu kavram; günümüzde daha çok şirketler, dernekler ve sivil toplum kuruluşları için kullanılır. Kimlik yaratmak, kurumu piyasaya hazırlayan yol haritasının ilk durağıdır.


Marka Yaratmanın Temelleri Nelerdir?

Sıfırdan marka yaratmak için öncelikle hedef belirlemek gerekir. Şirketinizin faaliyet gösterdiği pazarda nasıl bir yere sahip olacağına karar vermeniz ilk adımdır. Bu aşamada doğru kararı vermenin yolu da pazar araştırması yapmaktan geçer. Freelance hizmet vermeyi veya içerik üretmeyi düşünüyorsanız da profesyonel bir kimlikle temsil edilmeniz faydalı olur. Bunun için ise kişisel marka yaratmak gerekir.

Markanızın başarılı olması için müşterilerinizin sizi rakiplerinizden ayırt edebilecekleri özelliklerinin bulunması gerekir. Bu da marka tanımlama ile mümkündür. Hizmetinizi, anlatınızı ve ideolojinizi bu süreçte belirlemeniz önemlidir. Görsel ögeler, isim ve iletişim çalışmaları bu aşamada belirlenen anlatı üzerine inşa edilir. Özetlemek gerekirse; marka yaratmak için öncelikle hedeflerin, anlatının ve sunumun belirlenmesi gerekir.


Marka Yaratırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kurumsal kimliğin değiştirilmesi hedef kitle ve prestij kaybını beraberinde getirir. Bu yüzden kalıcılığı hedeflemek marka yaratma kuralları arasında ilk sıradadır. Sektöründe lider olan birçok markanın kimliğinin ana ögelerini kuruluşundan itibaren muhafaza ettiğini görmek mümkündür. Etkin ve başarılı bir marka yaratmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir.

 • Marka kimliği, ürün ve hizmeti yani yapılan işi temsil etmelidir.

 • Seçilen isim, akılda kalıcı ve hatırlanabilir olmalıdır.

 • Kimlik yaratma sürecinde hedef kitle odaklı bir strateji izlenmelidir.

 • Pazarlama kanalları önceden belirlenmelidir.

 • Logo ve görsel tasarım unsurları hedef kitleye hitap edecek biçimde belirlenmelidir.

 • İnternet ve sosyal medya stratejilerine yaratma sürecinde karar verilmelidir.

Bu hususlara dikkat ederek başarılı bir kimlik inşa etmek mümkündür. İyi bir marka yaratarak firmanızın hedef kitleniz nezdinde güçlü bir temsile sahip olmasını sağlayabilirsiniz.


Marka Kimliği Tanımı ve Önemi

Marka kimliği, bir markanın kendisini ifade ediş şeklidir. İyi bir marka kimliği, müşterilere marka ile ilgili net bir mesaj iletmeli ve onları duygusal olarak etkilemelidir. Bir markanın iyi bir kimliğe sahip olması, tüketicilerin markayı hatırlamasını, tercih etmesini ve sadık müşteriler sağlamaktadır.

Aynı zamanda, marka kimliği markayı diğer rakiplerinden ayırt ederek rekabet avantajı da sağlamaktadır. Marka kimliğinin önemi konusunda ise öncelikle marka kimliği, bir işletmenin rakiplerinden farklılaşmasını sağlamaktadır.

Benzersiz bir marka kimliği, müşterilerin zihinlerinde markayı diğerlerinden ayırmasını kolaylaştırmaktadır. İyi bir marka kimliği, markanın hedef kitlesi tarafından kolayca tanınmasını sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra iyi bir marka kimliği, müşteriler arasında güçlü bir bağlılık oluşturmaktadır. Müşteriler, markanın değerlerini benimsemeleri ve kişisel bir bağ kurmaları durumunda markaya sadık kalmaktadır.

Marka kimliği, markayı daha yüksek kaliteli ve değerli olarak algılamamızı sağlamaktadır. Müşteriler, markaya güvenirler ve fiyat konusunda daha esnek olabilmektedir.


Marka Kimliğinin Bir E-ticaret İşletmesi İçin Rolü

E-ticaret işletmeleri için marka kimliği oluşturmanın önemi oldukça büyüktür. E-ticaret platformlarında rekabet oldukça yoğun olduğundan, bir işletmenin öne çıkması ve müşterilerin dikkatini çekmesi zorlaşır.

İyi bir marka kimliği, bir e-ticaret işletmesinin başarılı olması için aşağıdaki rolleri üstlenmektedir:

 1. Güven ve İtibar

 2. Farklılaşma

 3. Müşteri Deneyimi

 4. Sadakat ve Tercih

Marka Kimliği Oluşturma Adımları

Marka kimliği oluşturmak için önemli adımlar bulunmaktadır ve bu adımları takip etmek önemlidir. Marka kimliği oluşturma adımları şunlardan oluşmaktadır:

 1. Misyon ve Vizyon Belirleme

 2. Marka Kimliği Oluşturma

 3. Marka Renkleri ve Logo Oluşturma

 4. Yazı Stili ve Dil Belirleme

Markanın bir kişilik kazanması önemlidir. Marka kişiliği, markayı insan gibi algılamamızı sağlamaktadır. Kişilik özellikleri belirlenirken, markanın hedef kitlesi, değerleri ve tutumu dikkate alınmalıdır. Örneğin, marka genç ve dinamikse kişilik özellikleri buna uygun olarak belirlenmelidir.

Markanın yazı stili ve dil kullanımı, markanın kişiliğini ve tonunu yansıtmalıdır. Yazı stili, markanın web sitesinde, blog yazılarında, sosyal medya paylaşımlarında ve diğer iletişim materyallerinde kullanılır. Dil, markanın hedef kitlesiyle uyumlu olmalı ve onlarla etkileşim kurmayı hedeflemelidir.


Hedef Kitle ve Müşteri Profilinizi Tanımlayın

Her ürünün ve hizmetin hitap ettiği bir ortalama tüketici profili vardır. Bu profil persona olarak adlandırılır. Başarılı bir marka yaratmak için öncelikle personayı belirlemek gerekir. İletişim ve reklam çalışmaları bu profil ile temsil edilen hedef kitleye yönelik yapılmalıdır. Müşteri profili aşağıdaki kriterlere göre tanımlanabilir.

 • Yaş aralığı

 • Cinsiyet

 • İlgi alanları ve hobiler

 • Gelir düzeyi

 • Lokasyon

 • Çevreyle kurulan ilişkiler

 • Kullandıkları sosyal medya platformları

 • Okudukları ve izledikleri yayınlar

 • Takip ettikleri ünlüler ve fenomenler

 • Alışveriş alışkanlıkları

Hedef kitle belirlemek, markalaşma sürecini kolaylaştırır. Görsel ve yazılı kimlik ögelerini bu kitleye hitap edecek biçimde oluşturabilirsiniz. Örneğin; B2B yani şirketlere yönelik hizmet veren bir marka yaratmak istiyorsanız iletişim çalışmalarınızda resmî bir dil kullanabilirsiniz. Ancak şekerli meşrubat üretiyorsanız neşeli ve eğlenceli bir iletişim, hedef kitlenize hitap etmek bakımından daha etkili olur.


Misyon ve Vizyon Belirleme

Markanın misyonu, işletmenin amacını ve neden var olduğunu ifade etmektedir. Vizyon ise işletmenin gelecekteki hedeflerini ve nasıl bir dünya yaratmak istediğini belirtmektedir.

Misyon ve vizyon, markanın temel değerlerini ve hedeflerini tanımlamada önemli bir rol oynamaktadır.


Logo Tasarımı ve Sloganınızı Belirleyin

Logo ve yaratıcı sloganlar marka kimliğinin en belirgin ögeleridir. Başka bir ifadeyle, bir markayı aklımızda canlandırırken ilk olarak logosunu ve mottosunu hatırlarız. Bu ögelerin hizmetlerinizi ve mesajınızı yansıtacak biçimde kurgulanması önemli bir konudur.

Marka yaratmak için logo oluştururken minimal tasarımları tercih etmeniz gerekir. Karmaşık görsel ögeler, tasarımda dezavantaj yaratır. Logonuz algılanabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Apple, Mercedes, Google, Nike firmalarının logo tasarımları başarılı marka yaratma örnekleri olarak kabul edilebilir.

Slogan da logo kadar önemli bir konudur. Seçtiğiniz sloganın hizmetlerinizi yansıtması ve bunu basit, anlaşılır bir biçimde yapması gerekir. Nokia’nın “Connecting People” mottosu başarılı slogan yaratmaya örnek gösterilebilir.


Sektördeki Rakip Firmaları İnceleyin

Markanızı rakiplerinizden farklı ve ayrıcalıklı konumlandırmak için onları tanımanız gerekir. Rakip analizi, pazarlama çalışmalarının önemli aşamaları arasındadır. Sizinle aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak marka yaratmak için iyi bir yol haritası çıkarmanızı sağlar.

Rakiplerinizin müşterileriyle olan ilişkisini analiz etmek de önemlidir. Sektörünüzdeki firmalardan alışveriş yapan müşterilerin memnun ve şikayetçi olduğu konuları belirlemeniz bu aşamada faydalı olur. Detaylı bir analiz yaparak markanızın vaatlerini oluşturabilirsiniz. Rakip incelemesinde elde ettiğiniz veriler, reklam ve pazarlama çalışmalarınıza da yardımcı olur.


Ürün Yerine Marka Yaratmak Neden Önemlidir?

Ürün kalitesi, sektörünüzde başarılı olmanızın önemli bir koşuludur; ancak tek başına yeterli değildir. Hizmetlerinizin ve ürünlerinizin müşterileriniz tarafından bilinmesi için bir marka oluşturmanız gerekir. Ürünlerinizden memnun kalan müşterileriniz bir sonraki ihtiyaçlarında kime başvuracaklarını bilmelidir. Firmanız başarılı bir marka kimliğiyle temsil edildiğinde müşterilerinizin ürünlerinizi satın alması kolaylaşır.

Firmanız bir marka ile temsil edildiğinde sektörde ve hedef kitleniz nezdinde bir konuma sahip olursunuz. Bu sayede ürünlerinize ihtiyaç duyan kişilerin şirketinizi seçmesini sağlayabilirsiniz. Marka oluşturmak aynı zamanda rekabet avantajı sağlar. Özgün bir marka yaratmak kurumunuzu taklit, kopya ve haksız rekabetten korur.


Marka İletişimi

Marka iletişimi, bir işletmenin hedef kitlesiyle etkileşimde bulunması, marka değerlerini iletmek ve marka imajını güçlendirmek için kullanılan stratejiler ve araçları içermektedir. İyi bir marka iletişimi, markanın hedef kitlesiyle etkileşim kurmasını, marka bilinirliğini artırmasını ve müşteri bağlılığını güçlendirmesini sağlamaktadır.


Marka Sesi ve Tonu Belirleme

Marka iletişiminde marka sesi ve tonu, markanın kişiliğini, karakterini ve marka kimliğiyle uyumlu bir şekilde ifade etmek için kullanılan dil ve ifade tarzını belirler. İyi bir marka sesi ve tonu, markayı tanımlayan değerleri yansıtmalı, hedef kitlesine uygun olmalı ve marka imajını güçlendirmelidir.

Marka sesi ve tonu, markanın iletişiminde önemli bir unsurdur ve doğru bir şekilde belirlendiğinde markanın kişiliğini ve marka kimliğini güçlendirebilir. Bu nedenle, marka iletişimi stratejisi oluştururken marka sesi ve tonuna özen göstermek ve hedef kitlesiyle etkili bir iletişim kurmak büyük önem taşımaktadır.


Marka İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı

Marka iletişiminde sosyal medya, güçlü ve etkili bir araç olarak öne çıkmaktadır. Sosyal medya platformları, markaların hedef kitleleriyle doğrudan etkileşime geçmelerini, marka değerlerini iletmelerini ve marka sadakati oluşturmalarını sağlamaktadır.

Sosyal medya markalar için güçlü bir iletişim aracıdır. Markanın hedef kitlesiyle etkileşime geçmesini sağlar, marka değerlerini iletebilir, marka sadakati oluşturabilir ve marka farkındalığını artırabilmektedir.

Sosyal medya stratejisi oluştururken hedef kitleyi iyi anlamak, kapsamlı içerik stratejisi geliştirmek, etkileşim ve müşteri ilişkilerine önem vermek, influencer pazarlamasını kullanmak, sosyal medya reklamlarını kullanmak ve analiz ve izleme yapmak önemlidir.


Müşteri Deneyimine Markanın Entegrasyonu

Müşteri deneyimi, bir e-ticaret işletmesinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Marka kimliğinin müşteri deneyimi boyunca tutarlı bir şekilde gösterilmesi, müşterilerin markayla bağ kurmalarını sağlamaktadır. Müşteri deneyimine markanın entegre edilmesi için aşağıdaki adımlar önemlidir:

 1. E-ticaret işletmenizin marka kimliğinin temel değerlerini belirleyin. Bu değerler, markanızın misyonunu, vizyonunu, kalite standartlarını ve müşteriye olan taahhütlerini içermelidir.

 2. E-ticaret web sitesi veya uygulamanızın kullanıcı arayüzünde marka kimliğinizi yansıtan renkler, tipografi ve grafikler kullanın.

 3. Markanızın logo ve sloganını vurgulayarak tutarlı bir marka deneyimi sunun.

 4. Ürünlerinizi sunarken markanızın tarzını yansıtan fotoğraflar, videolar ve açıklamalar kullanın. Ürün ambalajlarınızda da marka kimliğinizi gözler önüne serin.

 5. Müşteriyle iletişim kurduğunuz kanallarda (e-posta, canlı sohbet, sosyal medya) marka kimliğinizi yansıtan dil ve ton kullanın.

 6. Müşteriye sunulan yanıtlar ve mesajlar markanızın değerlerini yansıtmalıdır.

Marka Kimliğinin Müşteri Deneyimi Boyunca Gösterilmesi

Marka kimliğinin müşteri deneyimi boyunca gösterilmesi, markanın tutarlılığını ve güvenilirliğini artırır. Müşteriler markayla daha güçlü bir bağ kurar, tekrar tekrar alışveriş yapar ve başkalarına markayı tavsiye etmektedir.

Bu nedenle, marka kimliğinin her aşamada doğru bir şekilde gösterilmesi, e-ticaret işletmenizin başarısı için hayati öneme sahiptir.


Müşteri Hizmetlerinde Marka Kimliği Yansıtma

Müşteri hizmetleri, müşterilerle doğrudan etkileşimde bulunan bir alan olduğundan marka kimliğinin bu alanda yansıtılması önemlidir. Müşteri hizmetlerinde marka kimliğini yansıtmanın bazı yolları şunlardır:

 1. Müşteri hizmetleri çalışanlarını marka kimliği ve değerleri konusunda eğitin. Onlara müşterilere nasıl markanızı temsil etmeleri gerektiğini öğretin ve yetkilendirin.

 2. Müşteri hizmetleri iletişiminde kullanılan dil ve ton, markanızın kişiliğini yansıtmalıdır. Eğitimli müşteri temsilcileri markanızın değerlerini yansıtan bir dil kullanarak müşterilere yardımcı olmalıdır.

 3. Müşteri taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek marka kimliğinizi yansıtan bir özelliktir. Müşteriye verilen hizmetin kalitesi marka sadakati üzerinde büyük etkisi olan bir faktördür.

Marka Kimliği ve Müşteri Sadakati

Marka kimliği, müşteri sadakatinin oluşturulmasında önemli bir role sahiptir. Müşterilerin markaya sadık olmaları, tekrar tekrar alışveriş yapmaları ve olumlu bir şekilde markayı başkalarına tavsiye etmeleri, e-ticaret işletmeleri için büyük önem taşımaktadır.

Marka kimliğinin müşteri sadakati üzerindeki pek çok etkisi bulunmaktadır. Marka kimliği, müşterilerin markaya olan duygusal bağlılığını oluşturmaktadır. Müşteriler, markanın değerlerini benimsedikleri ve markayla özdeşleştikleri için markaya sadık kalmaktadır.

Tutarlı bir marka kimliği, müşterilere güven ve güvenilirlik hissi vermektedir. Müşteriler, markaya güvendikleri ve onunla ilişkili olumsuz deneyimler yaşamayacakları için markaya sadık kalmaktadır.

Ayrıca rekabetçi bir e-ticaret pazarında marka kimliği, işletmenizi diğerlerinden farklılaştırmaktadır. Müşteriler, markanızın benzersiz değerlerini ve özelliklerini takdir ettikleri için de markanıza daha çok sadık kalmaktadır.


Marka Kimliğinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi

Marka kimliğinin müşteri sadakati üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. Güçlü bir marka kimliği, müşteriler arasında bir duygusal bağlılık oluşturur. Markanın değerleri, misyonu ve vizyonu müşterilerle özdeşleşir ve onların markayı benimsemelerini sağlar.

Müşteriler, markayı bir yaşam tarzı olarak benimser ve markaya sadık kalma eğilimi gösterir. Marka kimliği, müşterilere güven ve güvenilirlik hissi verir. Müşteriler, markanın taahhütlerine uyduğunu, kaliteli ürünler veya hizmetler sunduğunu bilirler.

Bu güven, müşterilerin markaya sadık kalmasını sağlar ve tekrar tekrar alışveriş yapmalarını teşvik eder. Rekabetçi bir pazarda marka kimliği, işletmenizi diğerlerinden ayıran bir faktördür. Kendine özgü bir marka kimliği oluşturmak, müşterilerin dikkatini çeker ve markayı tercih etmelerini sağlar.

Farklılaşma, müşterilerin markaya sadık kalma eğilimini artırır ve markanızı diğerlerinden ayrıştırır. Memnun müşteriler, markayı başkalarına tavsiye etme eğilimindedir. Güçlü bir marka kimliği, müşterilerin markayı olumlu şekilde anlatmalarını ve markayı çevrelerine önermelerini sağlar.

Bu, yeni müşterilerin kazanılmasını ve sadakatin artmasını sağlar. Marka kimliği ayrıca müşteri deneyimi boyunca tutarlılık sağlar. Müşterilere markanın değerlerini, kişiliğini ve kalite standartlarını her temas noktasında hissettirir.


Müşteri Sadakati Oluşturma Stratejileri

Müşteri sadakati oluşturmak, e-ticaret işletmeleri için uzun vadeli başarıyı sağlamak için önemlidir. Müşteri sadakatini artırmak için kullanılabilecek bazı stratejiler bulunmaktadır. Öncelikle müşterilere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun.

İlgili ürün önerileri, indirimler veya özel etkinliklere erişim gibi kişiselleştirilmiş teklifler sağlayarak müşterilerinizi şaşırtın ve onlara değer verdiklerini hissettirin. Daha sonra müşterilere sadakat programları sunarak tekrar tekrar alışveriş yapmalarını teşvik edin.

Ödüller, puanlar veya özel ayrıcalıklar gibi faydalar sağlayarak sadakatlerini ödüllendirin. Bunların yanı sıra iyi müşteri hizmetleri sağlamak, müşterilerinizi memnun etmek ve sadık kalmalarını sağlamak için önemlidir.

Sorunları hızlı bir şekilde çözmek, iletişimde olmak ve müşteri taleplerine özen göstermek müşterilerin sadakatini artırmaktadır.


Marka Kimliği Değerlendirme ve Düzeltme

Marka kimliği, zamanla değişebilir ve geliştirilebilir. Marka kimliğinin sürekli izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi önemlidir. Şu adımlar marka kimliği değerlendirme ve düzeltme sürecinde işletmelere yardımcı olmaktadır:

 1. İzleme ve Analiz

 2. Müşteri Geri Bildirimi

 3. Marka Güncellemeleri

Marka Kimliğinin Sürekli İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Marka kimliğinin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi, markanızın güncel kalmasını ve müşteri deneyimiyle uyumlu olmasını sağlamaktadır. Marka kimliğinin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi, markanızın güncel kalmak ve müşteri deneyimiyle uyumlu olmak için önemlidir.

Bu süreç, marka kimliğinizin etkinliğini değerlendirmenize, zayıf noktaları belirlemenize ve iyileştirme fırsatlarını değerlendirmenize yardımcı olur. Sürekli olarak marka kimliğinizi gözlemleyerek ve analiz ederek, müşterilerinizin değişen beklentilerine ve pazar trendlerine uyum sağlayabilirsiniz.


Marka Kimliği Düzeltmeleri ve Güncellemeleri

Marka kimliği düzeltmeleri ve güncellemeleri, markanızın rekabetçi kalmasını sağlar ve müşteri beklentilerine uyum sağlar. Ancak, güncellemeler yaparken marka kimliğinizin temel öğelerini korumaya dikkat edin ve değişiklikleri müşterilerinize ve hedef kitlenize açık bir şekilde iletmek için etkili iletişim stratejileri kullanın.ÖZETLEYELİM

MARKA OLMAK

Markalaşma süreci zahmetli bir süreç olmakla birlikte ürün ve hizmetlerinizin değerini arttıracak bir çalışmadır. Markanız profesyonel bir hizmet vermek için en değerli varlığınız olabilir. Sizde bu şekilde düşünüyorsanız daha güçlü bir marka yaratmak için marka olmanın 10 altın kuralını inceleyin.

Markalaşma ile firmanızın itibarını ve paradaki görünürlüğü en iyi şekilde anlaşılmaktadır. Markanızın gücü, itibar x görünürlük olarak ölçülür.


Marka gücü = saygınlık x bilinirlik


Markanızın bir başka önemli boyutu da var: hedef müşteri kitleniz ile ne kadar alakalı?


Marka geliştirme, profesyonel hizmetler markanızı oluşturma ve güçlendirme sürecidir. Firmaların markalaşma süreçlerini 3 aşamaya ayırdık;


1. Aşama: marka stratejinizi doğru ve iş hedeflerinizle uyumlu hale getirmek aşaması.

2. Aşama: markanız için, slogan ve web siteniz gibi iletişim kurmak için ihtiyaç duyacağınız tüm araçları geliştirme aşaması.

3. Aşama: yeni geliştirilmiş ve ya güncellenmiş markanızı güçlendirme aşaması.


10 KURAL

1. Genel iş stratejinizi düşünün: Güçlü ve farklılaşmış bir marka işletmenizin büyümesi daha kolay hale getirecek. Ama ne tür bir işletme planlıyorsunuz? Oluşturduğunuz marka zamanla organik olarak mı büyümeli? Yoksa marka geliştirme stratejinize göre mi iş planı yapmak istiyorsunuz? Firmanızı nereye götürmek istediğiniz konusunda net iseniz, markanız oraya ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

2. Hedef kitlenizi tanımlayın: Hedef kitleniz kim? “Herkes” derseniz çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Araştırmamız, yüksek büyümenin, yüksek karlı firmaların açıkça tanımlanmış hedef müşterilere sahip olmaya odaklandığını göstermektedir. Odaklanma ne kadar dar olursa, büyüme o kadar hızlı olur. Hedef kitle ne kadar farklı olursa, pazarlama çabalarınız o kadar meyve verir. Doğru hedef kitle grubunu seçtiyseniz nasıl bileceksiniz?

3. Hedef kitlenizi araştırın: Hedef müşteri grubu üzerinde sistematik araştırma yapan firmalar daha hızlı büyürler ve daha karlıdır. Araştırma, hedef kitlenizin bakış açısını ve önceliklerini anlamanıza, gereksinimlerini tahmin etmenize ve mesajınızı onlara yankılanan dilde koymanıza yardımcı olur. Ayrıca, firmanızın güçlü yönlerini ve mevcut markanızı nasıl gördüklerini de anlatır. Bu nedenle, marka geliştirme ile ilişkili pazarlama riskini önemli ölçüde düşürmektedir.

4. Marka konumunuzu geliştirin: Artık firmanızın profesyonel hizmet pazarındaki marka konumlandırmasını belirlemeye hazırsınız. Marka konumlandırma meşakkatli ama kazandırdıklarıyla yatırım yapmaya değer bir sahadır. Güçlü, net biçimde farklılaştırılmış markaların müşteri memnuniyeti, sadakat, düşük satış maliyeti, rekabet avantajı, daha efektif operasyonlar gibi geri dönüşleri de yüksek olacaktır. Konumlandırma, pazarlama stratejinizin ve hatta şirket stratejinizin temelini oluşturmalıdır. Kuvvetli bir konumlandırma sayesinde şirket hedeflerinizle müşterileriniz arasında güçlü bağ oluşturacak ve müşterileriniz nihayetinde sizin için gönüllü olarak marka iletişimi yapacak birer marka savunucusu haline gelmelerine vesile olacaksınız.

5. İletişim stratejinizi geliştirin: Bir sonraki adım, markanızın hedef kitlenizle bağ kurması için bir iletişim stratejisi geliştirmelisiniz. Etkili iletişim stratejisi genellikle potansiyel müşterileri, potansiyel çalışanları, referans kaynakları veya diğer etkileyicileri potansiyel ortak bulma fırsatlarını içerir. Temel marka konumlandırmanız tüm kitleler için aynı olsa da, her kitle bunun farklı yönleriyle ilgilenecektir. Her kitlenin ayrıca ele alınması gereken özel endişeleri de olacaktır ve her biri mesajlarınızı desteklemek için farklı kanıt türlerine ihtiyaç duyacaktır. İletişim stratejiniz tüm bu ihtiyaçları karşılamalıdır. Bu, markanızı hedef kitlenizle alakalı hale getirmek için önemli bir adımdır.

6. Marka tescili: Her hangi bir ürün ya da hizmet üretimine başlamadan önce ilk yapılması gereken işlem tescile uygun bir marka belirlemek ve sonrasında marka tescil belgesi almak gereklidir. Marka tescili tıpkı bir tapu gibi yatırımlarınızın güvencesi olacaktır. Tescilsiz bir markaya yatırım yapmak tüm yatırımın boşa gitmesinin yanında cezai yaptırımlarla karşılaşma riskini taşımaktadır. Unutmayın, marka adınız, logonuz ve sloganınız iletişim kurmanın başlıca unsurlarındandır. Hedef kitleniz ilk olarak sizi logonuz ve adınızla anımsayacaktır.

7. İçerik pazarlama stratejinizi geliştirin: Marka gücünüzün hem itibar hem de görünürlük tarafından yönetildiğini unutmayın. İçerik pazarlama stratejileri, bilinirliği arttırır, itibarınızı güçlendirir. Bu yüzden geleneksel “farkındalık yaratma” reklamları ve sponsorlukları hayal kırıklığı yaratan sonuçlar doğuruyor. Öte yandan, içerik pazarlaması her görünürlüğü, hem de itibarı aynı anda artırır. Ayrıca markanızı hedef kitlenizle alakalı hale getirmek için mükemmel bir yoldur.

8. Web sitenizi geliştirin: Web siteniz en önemli marka geliştirme aracınızdır. Tüm izleyicilerinizin ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı ve müşterilerinizin kim olduğunuzu öğrenmek için baktığı yerdir. Web sitesi kısaca müşterilerinizi ağırladığınız online bir mağazadır veya ofistir. Ayrıca, web siteniz içerik stratejinize en sahipliği yapacak. Bu içeriklerde, arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmalarınızın odak noktası olacak, böylece potansiyel müşterilerinizin ve referans kaynaklarınız sizi bulacak ve firmanız hakkında bilgi sahibi olacak. Online içerik stratejisi modern marka geliştirmek stratejisinin merkezinde yer alır.

9. Markalaşma süreci ile markanızı işletmenizin her alanını entegre edin: Markanızı görünür bir hale getirin. Hedef kitlenizin görebileceği, okuyabileceği ve duyabileceği her şeye markanızı entegre etmelisiniz. Bir müşteri ofisinize girdiğinde veya mağazanızı gezdiğinizde mutlaka marka logonuzun bir izine rastlanmalı. Kartvizitten reklamlara, ambalajdan ürüne kadar somut bir şey- logonuzun damgası gereklidir. Herhangi bir dijital platformda, markanızın her yerde aynı olduğundan emin olun. Renk ve logo kullanımı, yazı tipleri, fotoğrafçılık vb. görsellerle tutarlılık yaratmak için marka stili rehberinizi kullanın.

10. Uygulayın ve izleyin: Marka geliştirme sürecindeki bu son adım en önemlilerinden biri olabilir. Açıkçası kazanan bir marka geliştirme stratejisi hiçbir zaman uygulanmadığı takdirde pek iyi değildir. Sağlam bir strateji geliştirmeli ve daha sonra uygulamalı ve izlemelisiniz. Hem planın hem de sonuçların uygulanmasının izlenmesini şiddetle tavsiye ederiz. Strateji planlandığı gibi hayata geçirildi mi? Arama trafiği ve web ziyaretçileri ne oldu? Kaç yeni müşteri adayı, çalışan uygulamaları ve iş ortaklığı fırsatları oluşturdu? Sadece tüm süreci izleyerek doğru sonuçlar için çizdiğin bizden ve doğru ayarları yaptığınızdan emin olabilirsiniz.17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page